Međunarodni stručni skup „Igra u otvorenom prostoru“, biće održan u Zagrebu, u Hotelu International – dvorana Grand Salon, 11.10.2016. od 8:30 do 18:30 sati.
Opširnije na hdka.hr