U Galeriji nauke i tehnike, Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), u okviru VI Salona pejzažne arhitekture, održano je predavanje “Vegetacija na prostorima za igru dece – CRNA LISTA”.

Predavač Uroš Brzaković, koji je ispred Centra za sprečavanje nesteća održao predavanje, u uvodnoj reči istakao je važnost bezbednosti na prostorima za igru, kao i da se bezbednost ne odnosi isključivo na rekvizite i njihovu usaglašenost sa standardima, već da svi elementi prostora za igru dece moraju biti bezbedni. To podrazumeva da ograde, klupe, držači za bicikle, đubrijere, staze, vegetacija i drugi elementi prostora za igru, moraju ispunjavati određene zahteve vezene za bezbednost korisnika.

Predavanje 12 06.

Vegetacija, kao tema predavanja posebno je obrađena a one vrste koje mogu predstavljati opasnost na prostorima za igru dece su izdvojene i detaljno predstavljene.

Vrste su podeljene i obrađene prema opasnostima koje prouzrokuju:

  1. Otrovne vrste,
  2. Vrste sa krtim granama i opasnim plodovima,
  3. Vrste sa bodljama i medonosne vrste,
  4. Žalosne forme i
  5. Alergene vrste

Nakon završetka predavanja posetioci su imali priliku da postave pitanja u vezi predavanja.

Preuzmite prezentaciju! tree

Preuzmite CRNU LISTU! cl