Centar za sprečavanje nesreća CSN, 22. juna 2015 godine. organizuje stručno usavršavanje Upravljanje prostorima za igru dece po programu britanskog Kraljevskog udruženja za sprečavanje nesreća (RoSPA).

Stručno usavršavanje Upravljanje prostorima za igru dece namenjeno je zaposlenima u organizacijama i institucijama koji su prema srpskom standardu SRPS 1176:2013 prepoznati kao vlasnici, odnosno rukovaoci prostora za igru dece, tačnije:

  • Top menadžmentu (funkcioneri u lokalnoj samoupravi, direktori JKP, drektori škola, predškolskih ustanova, vlasnici i direktori firmi koje se bave proizvodnjom i/ili prodajom opreme za igru dece …).
  • Linijskom rukovodstvu (rukovodioci u službama projektovanja, nabavke, kontrolisanja, održavanja).
  • Zaposlenima u službama projektovanja, nabavke, kontrolisanja, održavanja,
  • Licenciranim inženjerima (odgovorni projektanti, izvođači radova, nadzori).

Polaznici usavrašavanja stiču kompetencije za upravljanje prostorima za igru dece u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN1176:2013 i dobijaju uverenje o stručnom usavršavanju.

ZAŠTO JE POTREBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE?

Pridruživanjem Srbije Europskoj uniji dolazi do značajnih promena i novog pristupa i zahteva prema obavezama vlasnika/rukovaoca, koji pored moralne podrazumevaju i finansijsku i pravnu, odnosno krivičnu ovornost.
Vlasnik prostora za igru, odnosno odgovorno lice, odgovoran je za bezbednost dece i drugih korisnika na prostoru za igru, ispravnost rekvizita, dodatne opreme, pratećih sadržaja, kao i stanja čitavog prostora uključujući vegetaciju, staze, infrastrukturu i dr.
Zakonska regulativa i standradi nalažu izradu, posedovanje i vođenje odgovarajuće dokumentacije od kojih izdvajamo: projekat prostora za igru, sertifikate ugrađenih rekvizita koji se odnose na standarde, izveštaj o prvom postinstalacionom pregledu i ostalim inspekcijskim pregledima koji se realizuju tokom upotrebe.

Opširnije