Na dečijem igralištu u novobeogradskom Bloku 21, prvi put u Srbiji održana je prezentacija rada opreme za ispitivanje padom.

Zahvaljujući dosadašnjoj saradnji sa Centrom za kvalitetu i sigurnost iz Zagreba i ljubaznosti gospodina Marinka Kramarića inspektora za prostore za igru dece, Center za sprečavanje nesreća organizovao je jedinstvenu prezentaciju opreme za ispitivanje padom – HIC (Head Injury Criteria) tester.

Ispitivanje površina za ublažavanje udara vršeno je pomoću ispitne garniture Triax 2010 koja se sastoji  od modela glave sa akceleratorom, sistema za vođenje i opreme za merenje udara, u skladu sa srpskim standardom SRPS EN 1177:2013 – Površine igrališta koje ublažavaju udar, Određivanje kritične visine pada.

Testiranje je vršeno na raznim vrstama podloga: livena guma različite debljine i starosti, gumeni paneli proizvođača SofSurfaces, granuslisani šljunak, pesak, drveni malč i travnjak.

Pored metodologije ispitivanja podloga za ublažavanje udara, gospodin Kramarić je prisutne upoznao i sa zahtevima američkih standarda koji se odnose na podloge za ublažavanje udara, a koji su znatno strožiji od  EN 1177. Ovi zahtevi su demonstrirani na gumenim panelima  proizvođača SofSurfaces.

Prezentacija je prisustvovalo preko trideset stručnjaka koji se bave: projektovanjem, izgradnjom, kontrolisanjem i održavanjem prostora za igru dece iz JKP Zelenilo Beograd, Sekretarijata za komunalne i  stambe poslove, Zavoda za izgradnju grada Novi Sad, Srbijašuma i više privatnih projektnih biroa.