Free songs
ss1 ss2 ss3 ss4

Centar za sprečavanje nesreća pripremio je nekoliko modula stručnog usavršavanja u skladu sa srpskim standardom SRPS EN 1176:2013, programom RoSPA i najboljom svetskom praksom:

Modul 1: Upravljanje prostorima za igru dece;

Modul 2: Rutinski inspekcijski pregledi prostora za igru dece;

Modul 3: Operativni inspekcijski pregledi prostora za igru dece;

Modul 4: Godišnji inspekcijski pregledi prostora za igru dece;

Modul 5: Primena srpskog standarda SRPS EN 1176:2013 u poslovima projektiranja, proizvodnje, ugradnje i održavanja prostora i rekvizita za igru dece;

ZAŠTO STRUČNO USAVRŠAVANJE?

Pridruživanjem Srbije Europskoj uniji dolazi do značajnih promena i novog pristupa prema obavezama vlasnika i rukovaoca, koji pored moralne podrazumevaju i  finansijsku i pravnu, a u određenim okolnostime čak i krivičnu ovornost.

Uspostavljanjem sistema upravljanja, pravilnim projektovanjem i izgradnjom, obezbeđivanjem redovnog  kontrolisanja (inspekcijskih pregleda) i održavanja, povećava se stepen bezbednosti i kvaliteta čime se ostvaruju značajne uštede tokom eksploatacije. Ovo se pre svega odnosi na direktno smanjenje troškova održavanja, a indirektno na smanjenje sudskih troškova i troškova odštete korisnicima koji se povrede na prostorima za igru.

Nakon uspostavljanja sistema upravljanja na prostorima za igru dece, baziranom na Standardu EN 1176, broj povreda u Velikoj Britaniji drastično je smanjen za skoro 50%, a troškovi održavanja, sudskih postupaka i nadoknada čak za 70%.

 

KOME SU NAMENJENA STRUČNA USAVRŠAVANJA?

Stručna usavršavanja namenjena su licima koja će u ime vlasnika, rukovalaca ili drugih zainteresovanih strana kao što su osiguravajuće kuće, obavljati poslove planiranja, projektovanja, nabavke, izgradnje, održavanja i kontrolisanja prostora za igru dece. Pojedini moduli namenjeni su projektnim biroima, odnosno odgovornim projektantima, izvođačima radova i nadzornim organima.

Pomenuta lica pripadaju širokom spektru profesija i zanimanja: zaposleni u organima lokalne samouprave, javnim komunalnim preduzećima, uključujući i komunalnu policiju, zaposleni u predškolskim i školskim ustanovama, radnici hotela, igraonica i dr., jednom rečju od spremačice u vrtiću do visokog funkcionera u lokalnoj zajednici.

 

ZAŠTO CSN?

Centar za sprečavanje nesreća CSN  je lider u oblasti bezbednosti na prostorima za igru dece. Naši sertifikovani predavači i inspektori sa veoma bogatim praktičnim iskustvom na polju upravljanja i kontrolisanja prostora za igru dece, nesebično će sa vama podeliti svoje znanje i učiniti da bezbednost na vašim igralištima bude u skladu važećim propisima i najboljom svetskom praksom.

CSN je član je britanskog Kraljevskog udruženja za prevenciju nesreća (The Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)) i Evropske asocijacije za sprečavanje povreda i promociju bezbednosti (European Association for Injury Prevention and Safety Promotion (EuroSafe)).

modul 1
modul 2
modul 3
modul 4
modul 5