U Galeriji nauke i tehnike, Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), u okviru V Salona pejzažne arhitekture, održano je predavanje „Upravljanje dečijim igralištima – planiranje, projektovanje, izgradnja, održavanje“.

Predavač Uroš Brzaković koji je ispred Centra za sprečavanje nesteća održao predavanje, u uvodnoj reči istakao je važnost bezbednosti korisnika dečjih igrališta i naveo zabrinjavajuće podatke o broju povreda i smtrnih slučajeva koji se dešavaju širom sveta upravo na dečijim igralištima.

U nastavku predavanja pojedinačno su obrađeni procesi i faze vezani za upravljanje dečijim igralištima, sa posebnim naglaskom, da se sve aktivnosti moraju odvijati „korak po korak“ uz poštovanje ključnih pitanja: bezbednost, uzrast korisnika, održavanje i pristupačnost.

Planiranje dečijeg igrališta predstavlja inicijalni, a po mnogim mišljenjima i najvažniji korak, tokom kog se sagledavaju svi aspekti od analize lokacije, uticaja sredine, troškova gradnje pa sve do troškova održavanja i od kojeg zavisi da li postoje realne potrebe odnosno uslovi za podizanje igrališta. Tokom ove faze moguće je čak i odustati od gradnje igrališta ako se na primer pokaže da bi troškovi održavanja prevazilazili sredstva koja je planirao investitor, odnosno firma koja preuzima ulogu upravljanja dečijim igralištem.

pozivnica_1

Osvrtom na Standard SRPS EN 1176:2013 – Oprema i potrebna površina za dečija igrališta, prezentovane su zone aktivnosti (bezbednost) za pojedinačne rekvizite za igru, koje je potrebno obezbediti kako bi se postigli sigurni uslovi na dečijim igralištima. Ove zone predstavljaju prostor oko samih rekvizita unutar kog je obavezno postavljanje zaštitnih zastora i gde nije dozvoljeno planiranje drugih aktivnosti i sadržaja. Bezbednost korisnika dečijih igrališta je inače bila tema koja je isticana tokom predavanja i koja se mora najozbiljnije shvatiti kao prioritet, naročito tokom procesa održavanja.

Tokom predavanja bilo je reči i o Inspekcijskim pregledima a pre svega o rutinskom pregledu, kao vidu preventivnog održavanja, koje je obaveza vlasnika, tačnije onoga ko upravlja igralištem u skladi sa Standardom SRPS EN 1176:2013 – Deo 7. Upustvo za ugradnju, kontrolu, održavanje i korišćenje.

Rutinski pregledi inače omogućavaju identifikaciju očiglednih opasnosti po korisnike dečijih igrališta, koje mogu nastati kao posledica upotreba, vremenskih uslova a veoma često i kao posledica vandalizma.

Pristupačnosti dečijim igralištima posvećena je posebna pažnja, imajući u vidu da na dečija igrališta dolaze i deca sa posebnim potrebama ali i majke sa kolicima za bebe i da je u našem okruženju veoma malo dečijih igrališta koja ispunjavaju ove uslove.

Nakon završetka predavanja posetioci su imali priliku da postave pitanja vezana za upravljanje dečijim igralištima.