Centar za sprečavanje nesreća pokrenuo je početkom jula ove godine projekat pod nazivom “Bezbednost i zdravlje na prostorima za igru”, koji predviđa uvođenje kontinuiranog nadzora i kontrole na prostorima za igru dece, u skladu sa najboljom svetskom praksom, EU direktivama, Standardom EN 1176, ali i osnovnim pravom deteta, na bezbedan i zdrav život, proisteklom iz principa međunarodne Konvencije o pravima deteta: Pravo na život, opstanak i razvoj.

Zahvaljujući donacima preduzeća Terra-pak iz Beograda i Safir iz Loznice, uspeli smo da realizujemo I FAZU projekta koja podrazumeva izradu i testiranje Softvera i Android aplikacije pod nazivom PlayGuard.

Softver i Android aplikacija PlayGuard namenjeni su rukovaocima i vlasnicima dečijih igrališta, koji su prema Standardu SRPS EN 1176:2013, Deo 7. Upustvo za ugradnju, kontrolu, održavanje i korišćenje, obavezni da upravljaju dečijim igralištima i vrše kontrolu ispravnosti, odnosno bezbednosti svih elemenata na igralištu.

Softveru PlayGuard se pristupa preko web adrese www.playguard.rs bez potrebe instaliranja i nabavke dodatnih programa i sl.

Pravo pristupa i korišćenje Softvera i Android aplikacije PlayGuard imaju sva pravna lica koja upravljaju ili su vlasnici dečijih igrališta (organi lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća, privredna društva i dr.).

Podaci jednog korisnika su dostupni samo njemu.

 

playguard

 

Od 01.11.2013. planiramo da pokrenemo i u što krećem roku realizujemo II FAZU projekta “Bezbednost i zdravlje na prostorima za igru” i obučimo što veći broj korisnika za upravljanje dečijim igralištima, vršenje rutinskih pregleda prostora za igru i korišćenje Softvera i Android aplikacije PlayGuard.